CB & Export Radios

 ForumCB-RadiosLinears  NEW!!! Reviews (NL)  RegelgevingUpdates  Links

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat Generaal Telecommunicatie en Post


05-01 FIS/M&V

Logo: Agentschap Telecom

Rijksdienst voor Radiocommunicatie

Februari 2001

Wijzigingen gebruik 27 MHz band
Sinds 1991 kunnen 40 kanalen (zie tabel) in de zogenaamde 27 MHz band zonder vergunning worden gebruikt. Daarbij mocht uitsluitend FM worden toegepast met een uitgangsvermogen van maximaal 4 watt. Nieuw is dat in 2001 in Nederland nu ook onder voorwaarden gebruik mag worden gemaakt van AM (A3E) en SSB (J3E).

Gebruik AM en SSB
De wijzigingen betekenen geen uitbreiding van frequenties in de 27 MHz band. Bij gebruik van AM of SSB worden dezelfde 40 kanalen gebruikt als bij FM met dien verstande dat bij SSB per kanaal gekozen kan worden tussen een hoge (USB) en een lage zijband (LSB) waardoor er effectief 80 kanalen ontstaan. Het zender-uitgangsvermogen (power output) mag bij AM en SSB niet meer bedragen dan 4 watt PEP. Bij AM (A3E) betekent dit 1 watt draaggolf-vermogen wat bij volledige modulatie dan weer 4 watt PEP oplevert.

Vereisten aan CB-apparatuur
Sinds april 2000 gelden in de Europese Unie nieuwe wettelijke regels voor radiozendapparatuur. De nationale typekeuringen zijn daarmee komen te vervallen. Alle radio- en randapparatuur moet voldoen aan essentiŽle vereisten. Deze vereisten hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en milieu- en consumentenbescherming. Voor radio-zendapparatuur geldt bovendien dat deze het radiospectrum efficiŽnt gebruikt en geen storing veroorzaakt in andere apparatuur. Informatie daarover staat 
hier.

Apparatuur die zowel voor FM als AM en SSB geschikt is, moet in overeenstemming zijn met de Europese richtlijnen. Om aan te tonen dat aan de essentiŽle vereisten is voldaan kunnen fabrikanten en importeurs gebruik maken van de Europese normen EN 300 135 en EN 300 433. Het gebruik van AM en SSB is binnen Europa (nog) niet geharmoniseerd waardoor het gebruik van deze modulatiesoorten buiten Nederland afhankelijk is van regels die in een ander land gelden.

Markeringen en normen
CB-apparatuur mag alleen worden verhandeld wanneer deze is voorzien van de juiste markeringen en documenten. Wettelijk is voorgeschreven welke frequentiebanden en gebruiksvoorschriften in acht genomen moeten worden. Informatie daarover staat in de handleiding bij de apparatuur. Het aanbrengen van wijzigingen in het apparaat of het plaatsen van een hoogfrequent-versterker waardoor het zender uitgangsvermogen wordt vergroot, is niet toegestaan.

Gebruiksvoorschriften CB-apparatuur
De 27 MHz band loopt van 26,960 MHz tot 27,410 MHz. Voor het 1e kanaal wordt 26,965 MHz gebruikt en voor het 40e kanaal 27,405 MHz en het kanaalraster is 10 kHz. Het uitgangsvermogen van CB-apparatuur mag niet meer bedragen dan 4 watt PEP.

Naar keuze mag gebruik worden gemaakt van de volgende frequenties met de bijbehorende (kanaalnummers):

 

26,965 MHz (1)
27,135 MHz (15)
27,295 MHz (29)
26.975 MHz (2)
27,155 MHz (16)
27,305 MHz (30)
26,985 MHz (3)
27,165 MHz (17)
27,315 MHz (31)
27,005 MHz (4)
27,175 MHz (18)
27,325 MHz (32)
27,015 MHz (5)
27,185 MHz (19)
27,335 MHz (33)
27,025 MHz (6)
27,205 MHz (20)
27,345 MHZ (34)
27,035 MHz (7)
27,215 MHz (21)
27,355 MHz (35)
27,055 MHz (8)
27,225 MHz (22)
27,365 MHz (36)
27,065 MHz (9)
27,235 MHz (24)
27,375 MHz (37)
27,075 MHz (10)
27,245 MHz (25)
27,385 MHz (38)
27,085 MHz (11)
27,255 MHz (23)
27,395 MHz (39)
27,105 MHz (12)
27,265 MHz (26)
27,405 MHz (40)
27,115 MHz (13)
27,275 MHz (27)
 
27,125 MHz (14)
27,285 MHz (28)
 


Markttoezicht en klachtbehandeling
De RDR controleert de correcte uitvoering van regels. Tegen het op de markt brengen en verhandelen van apparatuur die niet voldoet aan de wettelijke regels zal de RDR optreden. Storingsklachten die het gevolg zijn van het gebruik van 27 MHz apparatuur worden behandeld overeenkomstig de Ďregeling Storingsklachtení. Deze regeling kunt u 
hier in pdf downloaden. Klachten over medegebruikers binnen de 40 kanalen in de 27 MHz band worden over het algemeen niet in behandeling genomen.

Nadere informatie
Heeft u vragen dan kunt u ons e-mailen rdr@rdr.nl of contact opnemen met het RDR Call Center (050) 587 74 44.

Verklaringen afkortingen
FM = Frequentie Modulatie
AM = Amplitude Modulatie
A3E = AM dubbel zijband
J3E = SSB met onderdrukte draaggolf
SSB = Single Side Band (enkel zijband)
USB = Upper Side Band (boven zijband)
LSB = Lower Side Band (onder zijband)

 

 

www.cbradio.nl does not sell radios or amplifiers.
www.cbradio.nl

© Copyright 1997-2020

/ Last Update
Sunday 12 February 2023
/ Best Viewed in

www.cbradio.nl © Copyright 1997-2020
/ Last Update Sunday 12 February 2023 / Best Viewed in 1280*1024